Výstrojní řád

Označení stejnokroje a objednávky některých produktů se řídí Výstrojním řádem spolku ZEM-DOM z.s. (WWW.ZEMDOM.ORG).

Výstrojní řád, schválený výkonným výborem spolkové rady ZEM-DOM z.s., popisuje doporučené vzory a typy stejnokroje spolkových odborných divizí spolku ZEM-DOM z.s. a je určen všem členům spolku, kteří chtějí dobrovolně a na vlastní náklady vyjádřit příslušnost ke spolku ZEM-DOM z.s. resp. k některé z jeho spolkových divizí STRÁŽ OCHRANY OBYVATELSTVA (divize S.O.B) nebo ZEMSKÁ DOMOBRANA (divize Z.D.).

Spolek ZEM-DOM z.s. nemá v žádném případě v úmyslu předstírat, že jsou jeho členové součástí Armády ČR ani jiných ozbrojených sborů ČR. Následující doporučené označení stejnokroje má proto za cíl maximálně se od těchto sborů odlišit tak, aby nemohlo docházet k záměně. Členům spolku je doporučeno využít v maximální míře odlišujících prvků, aby se vyhnuli případnému přestupkovému řízení.

Podrobněji viz VÝSTROJNÍ ŘÁD.